top of page

Lomnice 484/1-2

Druh nemovitosti

zastavěná plocha a nádvoří

Pozemky se v katastru evidují v podobě parcel [§ 3 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona]. Parcelou se pak podle § 2 písm. b) katastrálního zákona rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Detaily

Mapa nemovitosti

96/99000

Podíl

2 106

m2

bottom of page